Politieke partijen schrijven manifest over klimaatbeleid

26 april 2017

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, waarin VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, PvdD en ChristenUnie vertegenwoordigd zijn, heeft de concepttekst van een nieuw regeerakkoord aangereikt. Tekst volgt later op deze website. Tekst van NRC.nl: Sluiting van alle kolencentrales, wegenbelasting op basis van gereden kilometers en een Klimaatwet waarin jaarlijks 2 tot 3 procent energiebesparing wordt gegarandeerd. Dat

lees verder »

Energie en Ruimte; energietransitie in stad en regio

26 april 2017

Je hebt vast wel gehoord van het Energieakkoord. Petajoules aan energiebesparing en duurzame opwekking zijn hierin het doel, maar ook behoud en ontwikkeling van banen. Hoe slaan deze doelstellingen op lokaal niveau neer? Wat zijn de gevolgen voor werk en inkomen? Daarover organiseert het PvdA Netwerk Ruimte op donderdag 11 mei, vanaf 19.00 uur een bijeenkomst in het Stadhuis Utrecht (Korte

lees verder »

90 hoogleraren tegen politiek: ‘Maak Nederland koploper in de nieuwe groene economie’

24 april 2017

Negentig hoogleraren roepen in dagblad Trouw op 24 april de Tweede Kamer op meer te doen voor een groene economie: Sinds het klimaatakkoord in Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2015 heeft de wereld gekozen voor duurzame energie, ingebed in een schone en inclusieve economie. Scherpe klimaat- en duurzaamheidsdoelen zijn geformuleerd

lees verder »

PvdA méér Duurzaam amendementen voor verkiezingsprogramma

14 november 2016

Solidariteit met elkaar en met de toekomst. Iedereen ziet dat veel van onze mondiale problemen worden veroorzaakt door het feit dat de mensheid niet goed zorgt voor zijn leefomgeving. Bevingen in Groningen, hoosbuiten in Zuid-Nederland, luchtkwaliteitsproblemen in de randstad, problemen met voedselveiligheid: ook in Nederland is het voelbaar en maakt het ons onzeker. Duurzame ontwikkeling

lees verder »

Nederland van het gas, te beginnen met Groningen

16 november 2015

Tijdens de Politieke Ledenraad van 14 november zijn twee moties aangenomen die we als PvdA Duurzaam hadden ingediend: “Nederland van het gas, te beginnen met Groningen” en “Stop investeren en beleggen in fossiele energie”. Beide moties hadden wel eerst een negatief pre-advies gekregen, maar met een kleine aanpassing en toelichting op de inhoud lukte het

lees verder »

Energietransitie: politiek robuust

5 oktober 2015

De Energietransitie  heeft een lange termijn, structurele aanpak nodig. Het Energieakkoord is hooguit een eerste stap. De WI’s van de politieke partijen en het Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP) hebben daarom een gezamenlijke Agenda geformuleerd voor zo’n structurele aanpak en hun visies daarop gegeven. De Agenda is op 22 september aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie,

lees verder »

Duurzaam Voedsel; een agenda om op te eten

2 oktober 2015

Gezond en eerlijk eten, wie wil het niet? Iedere politicus van links tot rechts is voor duurzaam en veilig voedsel: met mate en niet vaker dan drie keer per dag te gebruiken, door de hele wereldbevolking van Noord tot Zuid. Klakkeloos doorschransen bedreigt immers zowel onze eigen gezondheid als de wereld die we onze kinderen

lees verder »

PvdA Duurzaam website weer online!

door Bas Roels -Secretaris op 6 mei 2015

De PvdA Duurzaam website was een tijdje uit de lucht vanwege een hack. Nu zijn we weer terug maar we hebben nog niet alle oude berichtgeving en informatie over kunnen zetten. Dat volgt de komende tijd.

lees verder »