Nieuws

Steun motie 100% duurzame energie

20 september 2017

Op 7 oktober is er een PvdA congres. Op de PvdA ledenkamer kunnen leden moties indienen en moties steunen, alle moties met minimaal 100 steunbetuigingen worden meegenomen naar het congres. PvdA Duurzaam heeft de volgende motie nummer 984 geplaatst: Het partijcongres van de PvdA, in vergadering op 7 oktober 2017, overwegende, – Dat het rapport ‘Op

lees verder »

Duurzaamheid voor iedereen

20 juli 2017

Reserveer alvast in je agenda: 14 november, Perdu, Amsterdam. In aansluiting op onze bijeenkomst van 6 juni 2017 (zie hier het verslag) willen wij graag een drietal ideeën voor een duurzaam-sociale PvdA presenteren en die verder uitwerken met jullie. Denk mee over plannen om de goedkopere woningvoorraad te verduurzamen zodat ook armere mensen hun bijdrage kunnen leveren

lees verder »

Uitnodiging netwerkbijeenkomst PvdA Duurzaam “De nieuwe duurzame agenda”

24 mei 2017

Datum: dinsdag 6 juni 2017 Inloop: vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur Locatie: Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam Al bijgekomen van de verkiezingsuitslag? Hoewel er nog lang geen nieuw kabinet is, is de positie van de PvdA in de Nederlandse politiek flink veranderd. Alle aanleiding om na te denken over de vernieuwing van onze

lees verder »

Wat te doen, voor rood-groen?

24 mei 2017

Onze planeet staat op het spel. De politiek kan niet alleen het tij ten goede keren, maar ze heeft wel een duidelijke opdracht. Zich breed maken, niet gokken op de goede wil van sommige ondernemers of de bereidheid van bewuste burgers, maar sturen op betere wetten en betere regels. Waarom en hoe, daarover schrijven rood-groene

lees verder »

Politieke partijen schrijven manifest over klimaatbeleid

26 april 2017

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, waarin VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, PvdD en ChristenUnie vertegenwoordigd zijn, heeft de concepttekst van een nieuw regeerakkoord aangereikt. Download de tekst hier. Tekst van NRC.nl: Sluiting van alle kolencentrales, wegenbelasting op basis van gereden kilometers en een Klimaatwet waarin jaarlijks 2 tot 3 procent energiebesparing wordt gegarandeerd. Dat stelt het

lees verder »

Energie en Ruimte; energietransitie in stad en regio

26 april 2017

Je hebt vast wel gehoord van het Energieakkoord. Petajoules aan energiebesparing en duurzame opwekking zijn hierin het doel, maar ook behoud en ontwikkeling van banen. Hoe slaan deze doelstellingen op lokaal niveau neer? Wat zijn de gevolgen voor werk en inkomen? Daarover organiseert het PvdA Netwerk Ruimte op donderdag 11 mei, vanaf 19.00 uur een bijeenkomst in het Stadhuis Utrecht (Korte

lees verder »

90 hoogleraren tegen politiek: ‘Maak Nederland koploper in de nieuwe groene economie’

24 april 2017

Negentig hoogleraren roepen in dagblad Trouw op 24 april de Tweede Kamer op meer te doen voor een groene economie: Sinds het klimaatakkoord in Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2015 heeft de wereld gekozen voor duurzame energie, ingebed in een schone en inclusieve economie. Scherpe klimaat- en duurzaamheidsdoelen zijn geformuleerd

lees verder »

PvdA méér Duurzaam amendementen voor verkiezingsprogramma

14 november 2016

Solidariteit met elkaar en met de toekomst. Iedereen ziet dat veel van onze mondiale problemen worden veroorzaakt door het feit dat de mensheid niet goed zorgt voor zijn leefomgeving. Bevingen in Groningen, hoosbuiten in Zuid-Nederland, luchtkwaliteitsproblemen in de randstad, problemen met voedselveiligheid: ook in Nederland is het voelbaar en maakt het ons onzeker. Duurzame ontwikkeling

lees verder »

Nederland van het gas, te beginnen met Groningen

16 november 2015

Tijdens de Politieke Ledenraad van 14 november zijn twee moties aangenomen die we als PvdA Duurzaam hadden ingediend: “Nederland van het gas, te beginnen met Groningen” en “Stop investeren en beleggen in fossiele energie”. Beide moties hadden wel eerst een negatief pre-advies gekregen, maar met een kleine aanpassing en toelichting op de inhoud lukte het

lees verder »

Energietransitie: politiek robuust

5 oktober 2015

De Energietransitie  heeft een lange termijn, structurele aanpak nodig. Het Energieakkoord is hooguit een eerste stap. De WI’s van de politieke partijen en het Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP) hebben daarom een gezamenlijke Agenda geformuleerd voor zo’n structurele aanpak en hun visies daarop gegeven. De Agenda is op 22 september aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie,

lees verder »