Themagroep Economie

Vele lokale bestuurders, raadsleden en partijgenoten op afdelingsniveau maken zich druk over de impact van productie en consumptie op de natuurlijke omgeving. De themagroep Groene Economie van PvdA Duurzaam wil bijdragen aan de ideeënvorming over visie en praktische maatregelen voor duurzame economische ontwikkeling.

We willen in de themagroep discussiëren over onderwerpen als duurzaam bouwen, circulaire economie, duurzame mobiliteit, een energieneutrale gemeente, regionale- en stadslandbouw, etc. We werken o.a. aan het opzetten van een wiki en – als blijkt dat daar behoefte aan bestaat – workshops voor bestuurders. Ook willen we handreikingen voor de verkiezingsprogramma’s aanbieden.
De themagroep kan nog goed extra leden gebruiken! Je kunt je hier aanmelden voor deze themagroep. Als je al lid bent van PvdA Duurzaam mail dan naar info@pvdaduurzaam.nl.

De werkgroep Groene Economie heeft een discussienotitie opgesteld inzake het basisinkomen. Deze notitie werd aangeboden tijdens de Politieke Ledenraad van 19 september. Graag ontvangen wij uw feedback op onze standpunten inzake het basisinkomen.”

De themagroep Groene Economie organiseerde op dinsdag 14 oktober 2014  een bijeenkomst waarbij de bundel “Economie, Duurzaamheid en de Sociaal Democratie” aan Hans Spekman wordt aangeboden, gevolgd door inleidingen van respectievelijk Professor Arnold Heertje en Pieter Hilhorst.

U kunt deze bundel downloaden of nalezen: bundel “Duurzaam economie en sociaaldemocratie“.