PvdA Duurzaam netwerkbijeenkomst 26 februari 2020

26 februari, van 19:30 tot 21:00, Amsterdam | Amsterdam

2020 wordt een roerig politiek jaar met de verkiezingen 2021 die aan de deur kloppen en een politieke agenda waar duurzaamheid vaak het hoofdonderwerp zal zijn. Maar ook ons bestuur wordt dit jaar herkozen. Genoeg aanleiding om een netwerkbijeenkomst te organiseren.

Programma

19.30 uur            Inloop

20.00 uur            Bestuursverkiezing

20.15 uur            Duurzame agenda 2020

20.45 uur            Kennismaking met bestuur; werkgroep Economie en werkgroep Energie

21.00 uur            Informele afsluiting

Ben jij ambitieus en duurzaam? Dan is het bestuur van PvdA Duurzaam misschien wel iets voor jou!

Het bestuur wordt herkozen. Na een jarenlange inzet voor ons netwerk nemen Rolf Steenwinkel (voorzitter) en Susan Andriessen (bestuurslid) afscheid van ons bestuur. Bas Roels stelt zich herkiesbaar voor de functie van secretaris/penningmeester en Jolien van der Werff stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter.

Ambieer jij een functie in ons bestuur? Dan kun je je aanmelden voor een bestuursfunctie en, indien van toepassing, je voorkeur vermelden; voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, coördinator communicatie of coördinator werkgroepen. Alle bestuursfuncties zijn beschikbaar.

Wij jij samen de koers van de PvdA op Duurzaam zetten en houden en je aanmelden als kandidaat voor een bestuursfunctie dan kan dat tot 15 februari aanstaande. In dit artikel tref je meer informatie aan over het bestuur; de bestuursfuncties en de procedure.

Duurzame agenda 2020

Het komende jaar zullen duurzame thema’s de politieke agenda beheersen. Niet alleen om dat het een “hot” item is, maar ook omdat de verkiezingen 2021 al aan de deur staan te kloppen. Dit jaar zal in het teken staan van de stikstofcrisis en de voorbereidingen van de verkiezingsprogramma’s 2021. Graag gaan wij met je in gesprek over de onderwerpen die wat jou betreft dit jaar op de duurzame politieke agenda moeten staan.

Kennismaken met bestuur en de werkgroepen

Je kunt tijdens deze bijeenkomst nader kennis maken met vertegenwoordigers van respectievelijk het bestuur en de werkgroepen Economie en Energie; hun werkwijze en de belangrijke thema’s. Graag informeren zij jou over de mogelijkheden om een bijdrage te  leveren aan de duurzame thema’s of actief te kunnen participeren in een van de werkgroepen.

Locatie:

Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143 (op loopafstand van Amsterdam Centraal Station).

Aanmelden:

Aanmelding voor deze netwerkbijeenkomst graag door middel van het sturen van een mailbericht aan secretaris@pvdaduurzaam.nl.