Denk mee over de Duurzaam Sociale Agenda van de PvdA

10 november 2017

Kom op 14 november meedenken over de duurzame sociale agenda van de Partij van de Arbeid. Hoe verduurzamen we op een sociale manier? Steeds meer voegt duurzaam leven ook kwaliteit aan het leven toe, zoals prettigere verwarmde huizen. Of levert het een betekenisvoller leven op voor mensen die het belangrijk vinden om in balans met hun natuurlijke omgeving te leven. Maar dan moet dat wel voor iedereen bereikbaar zijn. Anderzijds is verduurzamen een voorwaarde om in de toekomst de sociaal democratische waarden überhaupt waar te kunnen maken. Des te belangrijker om op zoek te gaan naar opties voor verduurzaming die goed in een sociaal democratische politieke agenda passen.

In aansluiting op onze bijeenkomst van 6 juni 2017 (zie hier het verslag) willen wij graag een drietal ideeën voor een duurzaam-sociale PvdA presenteren en die verder uitwerken met jullie.

1  Koolstofdividend: Invoering (nationale) heffing op koolstof in te voeren als opslag op producten voor consumenten voor de koolstofuitstoot die aan het product is gekoppeld en de prijsverhoging die dat tot gevolg heeft te compenseren door elk gezin hetzelfde bedrag te geven (koolstofdividend)? Sven Jense komt zijn plan uitleggen. Lees hier vast meer: https://nl.citizensclimatelobby.org.

2  Geen reclame voor vlees: Hoe kunnen we de vleesconsumptie verminderen zonder vlees onbetaalbaar te maken? Natascha Kooiman van Smaackmakers komt uitleggen hoe we zonder betutteling van de burger toch tot verminder kunnen komen. Dus geen belastingverhoging of andere verboden, het enige dat hoeft te gebeuren is een verbod op reclame voor vlees. Zo richten we de marketingmachines van supermarkten en de voedingsmiddelen industrie zich meer op gezond en vleesloos eten. Daar zij hun winsten niet gevaar willen brengen, zullen zij op deze wijze een ommezwaai teweegbrengen in de perceptie van het winkelend publiek.

3  Hoe maken we ook de sociale woningvoorraad duurzaam, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan de energietransitie en duurzaam kan leven? Vanaf 2020 zijn alle nieuwbouw woning wettelijk verplicht energieneutraal. Wat te doen met de bestaande woningen en daarbinnen de grote sociale huurvoorraad? Is er ook voor hun een perspectief om duurzaam te kunnen zijn? In het nieuwe regeerakkoord staat dat de verhuurdersheffing, de belasting voor woningcorporaties, met 100 miljoen euro omlaag gaan om dit mogelijk te maken. Daarmee zou je ongeveer 3.000 woningen kunnen aanpakken, dat slaat natuurlijk nergens op.  Ook bewoners van sociale huurwoningen mogen, nee moeten, kunnen meedoen aan de energietransitie. Corporaties moeten verplicht worden al hun woningen binnen 20 jaar op tenminste energielabel A te hebben gebracht en mogen hiertoe maar een kleine huursverhoging doorvoeren, het leeuwendeel wordt gefinancierd door de vermindering van de verhuurdersheffing.

Kortom, denk mee over de duurzaam-sociale agenda van de PvdA en kom op 14 november naar Perdu. Graag even aanmelden via info@pvdaduurzaam.nl.

Locatie: perdu

Datum: 14 november 2017, 19.00 – 21.00