Door met de duurzaam sociale agenda

26 maart 2018

Locatie: Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Datum: Dinsdag 10 april. Inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur – 21.00 uur

Bouw mee aan de duurzaam sociale agenda van de PvdA, want veel mensen willen duurzaam leven maar kunnen dat niet betalen. Een PvdA zonder een duurzaam sociale agenda heeft geen toekomst. Denk daarmee op 10 april mee over aardgasloze sociale huurwoningen, duurzame biobrandstoffen en de ombudspersoon voor toekomstige generaties

Meld je aan via info@pvdaduurzaam.nl.

Iedereen weet het: de samenleving moet zich meer gaan richten op duurzame ontwikkeling. Gelukkig willen steeds meer mensen graag een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Het geeft extra kwaliteit aan het leven, zoals prettiger verwarmde huizen of een betekenisvoller leven in de vorm van meer balans met hun natuurlijke omgeving. Helaas kan niet iedereen deze keuzes maken, vaak omdat ze niet betaalbaar zijn. Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar opties voor verduurzaming die goed in een sociaal democratische politieke agenda passen, want een PvdA zonder een duurzaam sociale agenda heeft geen toekomst. Op deze agenda staat al het voorstel voor koolstofdividend en geen reclame voor vlees. Voor 10 april hebben we drie nieuwe voorstellen.

 

Aardgasloze sociale huurwoningen

Pitcher: Léon Bobbe – bestuurder woningcorporatie De Key

Er wordt hard gewerkt aan de energietransitie, maar wat te doen met alle sociale huurwoningen? Is er ook voor deze bewoners een perspectief om duurzaam te kunnen zijn? In het nieuwe regeerakkoord is er bijna geen aandacht voor. Ook bewoners van sociale huurwoningen mogen, nee moeten, kunnen meedoen aan de energietransitie. Er moet daarom een plan komen om alle sociale woningbouw in Nederland in afzienbare tijd duurzaam en van het gas te krijgen. Deels kunnen warmtenetten dit oplossen, maar nog belangrijker is dat alle woningen goed geïsoleerd worden. Financiering van dit plan is cruciaal; kan dit vanuit de verhuurdersheffing of door duurzame beleggers?

 

Alle biobrandstoffen duurzaam en sociaal

Pitcher: Karin Blaauw – Stichting Natuur & Milieu

Biobrandstoffen zijn een belangrijk element in de energietransitie. Maar zijn alle biobrandstoffen ook goed? Er is sprake van biobrandstoffen die netto meer CO2 emissie tot gevolg hebben dan fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld doordat er regenwoud voor gekapt wordt. En er kunnen sociale misstanden aan verbonden zijn doordat mensen van hun leef- en landbouwgebied verdrongen worden door multinationals die investeren in biobrandstoffen. Hoe zorgen we voor echt duurzame en sociale biobrandstoffen? Welke mogelijkheden heeft de Nederlandse politiek om daar aan bij te dragen en waarom past dat in een sociaal democratische agenda?

 

Ombudspersoon voor toekomstige generaties

Pitcher: Vincent Bouma – Jonge Socialisten

We willen allemaal een leefbare toekomst voor onze kinderen. Waarom worden in de politiek dan zo langzaam stappen ondernomen om Nederland duurzamer te maken? We horen veel mooie beloften, maar tegelijkertijd halen we ons energieakkoord niet en tikte de rechter ons op de vingers. Het is van belang dat we ervoor zorgen dat de toekomst wél wordt meegewogen. Dat de politiek haar belang niet langer kan en mag negeren. Er moet daarom een ombudspersoon komen die de belangen van toekomstige generaties behartigt. Iemand die toegang heeft tot alle relevante overheidsinformatie en onverstandige keuzes aankaart en probeert te voorkomen.