Moties stikstof en heffing op vlees

25 oktober 2019

Op 16 november is er een Politieke Ledenraad waar moties behandeld kunnen worden.

Lees onze moties hier:

motie heffing vlees

Motie stikstof aanpak_versie 13-10-2019

Voor behandeling op de ledenraad moeten ze tenminste 100 stemmen krijgen via de “Ledenkamer”. Dat is niet makkelijk. Daarom hierbij een OPROEP om een stem uit te brengen, ook op de andere moties daar. Je verleent geen instemming maar akkoord om er over te debatteren!

Dat gaat als volgt:

  1. Ga naar “ledenkamer.pvda.nl
  2. Ga naar “Steun of maak moties”
  3. log in
  4. scroll naar de moties “Heffing op vlees” en “stikstof aanpak” en druk op de knop “steun”

Doe dat ook als je het niet eens bent met de inhoud. Want het betekent alleen steun voor verdere behandeling. Pas later, als de “stemkamer” open gaat, kan je voor of tegen een motie stemmen.