Omschakelen op een sociaal rechtvaardige manier. Hoe doen we dat? Wat wil de FNV?

12 maart 2020

Uitnodiging Klimaat en Energie – 9 april

Eerlijke omschakeling en echte, groene banen

Samen staan wij voor een urgente uitdaging; het beperken van de opwarming van de aarde en het doorgeven van een schonere planeet aan onze kinderen. De FNV is voor een ambitieus klimaatbeleid; energietransitie, maar wel op een sociaal verantwoorde manier! Zo maken wij ons vooral sterk voor schone lucht en gezondheid, energiebesparing, hergebruik van grondstoffen en toepassen van duurzame energiebronnen. Daarbij staan solidariteit en de belangen van onze leden voorop; welzijn, inkomenszekerheid, echte groene banen, kwaliteit van wonen en werk; tegelijk denken wij daarbij aan innovatieve vervoersstromen. Ook centraal bij deze omschakeling naar een groenere economie, moet staan; banen met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, veilige en gezonde omstandigheden en rechtvaardige verhoudingen (sociale innovatie).

De FNV vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met de omschakeling naar een duurzame samenleving. Basisrechten als comfortabel wonen, in een groene wijk met een eerlijke energierekening, moeten betaal blijven/worden. Het is al te lang zo dat een klein aantal grote ondernemingen de grootste milieuschade veroorzaakt.

Samen zoeken wij naar oplossingen:

  • Hoe vergroten we de belangen en invloed van burgers en werknemers op die van bedrijven?
  • Hoe gaan we ons inzetten voor de energietransitie? Wat betekent dit, voor werknemers in de ‘oude industrie’? Wie betaalt? Wie profiteert? Hoe zorgen we dat energiekosten van wonen betaalbaar blijven?

Programma

18.00 uur Inloop, soep, broodjes, koffie/thee

19.00 uur Start programma

  • Uitleg, doel en programma
  • Visie; goed werk, eerlijk loon
  • Klimaat-quiz
  • Klimaat en energie; wat is er aan de hand?
  • Pitches
  • Klimaatcafé; wat vind jij belangrijk?
  • Invloed: hoe gaan we ons hiermee bemoeien, ook in jouw omgeving, op je werk, in je gemeente?
  • (Hoe) doe jij mee?

21.30 uur Afronding

Neem iemand mee

Iedereen is van harte welkom. Belangstellenden, (niet-)leden, collega’s, buurtgenoten, familie

Graag aanmelden

Voor onze planning en i.v.m. catering is dat handig.

Klimaatwerkgroep.fnvamsterdam@gmail.com

06 23171191

Themabijeenkomst FNV

9 april 2020 18.00 – 21.30 uur

FNV Regionaal Vakbondshuis Amsterdam

Derkinderenstraat 2-8, Amsterdam