Politieke ledenraad 16 november

17 oktober 2019

Op 16 november vindt er een politieke ledenraad plaats. De ledenkamer is geopend voor alle leden om daar moties met elkaar op te stellen en op de agenda van de ledenraad geplaatst te krijgen. De drempel is om voor 8 november 17:00 daar 100 steunbetuigingen voor te verwerven. Ga daarom naar https://ledenkamer.pvda.nl/ en ondersteun daar royaal moties waarvan je vindt dat ze een debat tijdens de politieke ledenraad waard zijn. Instemmen met de moties doe je niet met ondersteunen, stemmingen vinden pas op de ledenraad plaats. Meer moties op de agenda stimuleert de ledendemocratie!

Vanuit PvdA Duurzaam hebben we in ieder geval een motie over het stikstofprobleem en over een heffing op vlees voorbereid. Die kun je dus op de ledenkamer vinden. Later ook meer informatie daarover hier. En er volgt nog een aankondiging voor een overleg hierover.