AFGELAST – Symposium opties voor negatieve CO2-emissies

25 januari 2020

Om de doelen van het Parijsakkoord te halen en onder de 1,5 graden mondiale temperatuurstijging te blijven zal het volgens de IPCC nodig zijn om in de tweede helft van deze eeuw actief CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Dit naast het terugbrengen van de CO2 emissies naar 0 in 2050. Omdat deze emissiedoelstelling niet zonder meer gehaald zal worden kan het op korte termijn al actief gaan verwijderen van CO2 een zinvolle optie zijn. Er bestaan vele ideeën en mogelijkheden om CO2 te verwijderen, van het grootschalig aanplanten van bossen tot het ondergronds opslaan van de CO2 uit bio-energie. Sommige wetenschappers willen daarnaast experimenteren met het in de atmosfeer brengen van stoffen die zonlicht weerkaatsen – controversiële technieken die de opwarming van de aarde kunnen vertragen maar het CO2-probleem niet of nauwelijks aanpakken.

Welke opties zijn kansrijk en welke moeten we afwijzen? Wat zijn de risico’s van sleutelen aan het klimaat, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening? Welke internationale afspraken zijn nodig, al is het maar om conflicten te voorkomen? Welke initiatieven moet Nederland nemen?

Die vragen proberen we te beantwoorden op dit symposium van Milieunetwerk GroenLinks en de werkgroep PvdA Duurzaam.

 

Programma

13:00 Opening door dagvoorzitter Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid GroenLinks

13:10 Inleiding door Heleen de Coninck (universitair hoofddocent Radboud Universiteit en hoofdauteur IPPC rapport Global warming of 1,5 °C)

13:30 De mogelijkheden op een rij.

Frank Biermann, (hoogleraar Global Sustainability Governance, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht)
Nico Schrijver, (staatsraad en hoogleraar Internationaal Publiekrecht, Universiteit Leiden) o.v.
Sven Jense, (oprichter Climate Cleanup)

14:30 Panel discussie met de 4 inleiders en 2 landelijke politici

William Moorlag (Tweede Kamerlid PvdA)
Tom van der Lee (Tweede Kamerlid GroenLinks)

15:10 Pauze

15:40 Columns jonge klimaatactivisten:

Emma den Brok (DWARS)

Lotte Demarteau (Jonge Socialisten)

15:50 Discussie met Europese politici en wetenschappers

Bas Eickhout (delegatieleider GroenLinks in het Europees Parlement)

Mohammed Chahim (lid Europees Parlement namens PvdA)

Sjak Smulders (hoogleraar economie, Universiteit Tilburg)

Gert-Jan Nabuurs (hoogleraar vegetatie, bos en landschapsecologie, Universiteit Wageningen)

Bas Roels (PvdA Duurzaam)

16:45 Samenvatting en slotdiscussie olv Suzanne Kröger

17:00 Borrel