24 mei 2017

Uitnodiging netwerkbijeenkomst PvdA Duurzaam “De nieuwe duurzame agenda”

Datum: dinsdag 6 juni 2017

Inloop: vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur

Locatie: Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam

Al bijgekomen van de verkiezingsuitslag? Hoewel er nog lang geen nieuw kabinet is, is de positie van de PvdA in de Nederlandse politiek flink veranderd. Alle aanleiding om na te denken over de vernieuwing van onze politieke agenda. En wellicht hét moment om te bepalen hoe we samen tot een resultaat kunnen komen waarin duurzaamheid een veel prominentere rol heeft. Kom meedenken en breng je eigen ideeën in op 6 juni bij de netwerkbijeenkomst van PvdA Duurzaam.

In 2012 is PvdA Duurzaam opgericht om de PvdA naast de vertrouwde aandachtpunten meer focus te geven op duurzame ontwikkeling. Daarin zetten we gestaag stappen. In het laatste verkiezingsprogramma zijn de duurzame punten niet weggestopt in een kleine paragraafje, maar komen deze op veel plekken in het programma prominent terug. Samen met vijf andere duurzaamheid-netwerken van andere politieke partijen hebben we een voorstel geschreven voor de duurzaamheidsparagraaf in het nieuwe regeerakkoord dat veel publiciteit trok. Ook heeft de WBS een belangwekkend boek gepubliceerd over de duurzame waarden voor de sociaaldemocratie: “Rood-groene politiek voor de 21e eeuw”.

We zijn er echter nog lang niet. De partijleiding laat nog (te) weinig merken van de duurzame ambities. Wordt duurzame ontwikkeling in een kleinere PvdA gemarginaliseerd of kan het de drager worden van de vernieuwing? Hoe krijgen we dat voor elkaar en welke rol kunnen de leden en PvdA Duurzaam daarin spelen?

Op 6 juni organiseren we een netwerkbijeenkomst om antwoorden te vinden op die vragen, met de volgende agenda:

  1. Korte terugblik: Is de PvdA sinds 2012 nu echt duurzamer geworden of niet?
  2. Wat zou de agenda wat betreft duurzame ontwikkeling de komende vier jaar moeten zijn?
  3. Hoe laten we de fractie van 9 in de Tweede Kamer bij de uitvoering van deze agenda een prominente rol spelen?
  4. Hoe zorgen we voor een meer duurzame partij?

Welk onderwerp denk jij dat een kernpunt of niche is voor de PvdA op het gebied van duurzaamheid? En zou jij op jouw deskundigheid een bijdrage willen leveren?. Meldt je aan en breng je idee in hoor andermans ideeen en discussieer mee op 6 juni tijdens de netwerkbijeenkomst van PvdA Duurzaam.

Meldt je aan via: info@pvdaduurzaam.nl

Lees hier meer over  de duurzaamheidsparagraaf in het regeerakkoord en hier over Rood-groene politiek voor de 21e eeuw”.