Voorstellen voor de duurzaam sociale agenda van de PvdA

28 januari 2018

Veel mensen willen duurzaam leven maar kunnen dat niet betalen. Een PvdA zonder een duurzaam sociale agenda heeft geen toekomst. Kies voor koolstofdividend en ‘geen reclame voor vlees’.

Iedereen weet het: de samenleving moet zich meer gaan richten op duurzame ontwikkeling. Gelukkig willen steeds meer mensen graag een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Het geeft extra kwaliteit aan het leven, zoals prettigere verwarmde huizen of een betekenisvoller leven in de vorm van meer balans met hun natuurlijke omgeving. Helaas kan niet iedereen deze keuzes maken, vaak om dat ze niet betaalbaar zijn.

Daarom is het belangrijker om op zoek te gaan naar opties voor verduurzaming die goed in een sociaal democratische politieke agenda passen, want een PvdA zonder een duurzaam sociale agenda heeft geen toekomst. De volgende twee veelbelovende voorstellen heeft PvdA Duurzaam in debat met leden geïdentificeerd. Deze zetten we graag op de politieke agenda:

  • Koolstofdividend: Hoe kunnen we producenten prikkelen om bij de productie van consumptiegoederen de koolstofuitstoot te verminderen? Door de invoering van een nationale koolstofheffing. Per product wordt door de consument een koolstofheffing betaald, die afhankelijk is van de koolstofuitstoot die bij de productie vrijkomt. Hoe schoner het product, hoe lager de heffing. Om consumptiegoederen voor iedereen betaalbaar te houden, komt de rekening niet bij de consument te liggen. Elke Nederlander krijgt uit de opbrengst van de koolstofheffing hetzelfde bedrag uitgekeerd ter compensatie van de heffing (koolstofdividend). Meer informatie: https://nl.citizensclimatelobby.org.
  • Geen reclame voor vlees: Hoe kunnen we de vleesconsumptie verminderen zonder vlees onbetaalbaar te maken, zonder betutteling door de overheid of verboden? Het antwoord is: een verbod op reclame voor vlees. Zo richten we de marketingmachines van supermarkten en de voedingsmiddelen industrie zich meer op gezond en vleesloos eten. Daar zij hun winsten niet gevaar willen brengen, zullen zij op deze wijze een ommezwaai teweegbrengen in de perceptie van het winkelend publiek. Meer informatie: https://onsjeminder.nl.

Lees hier het pamflet: pamflet De Duurzaam Sociale Agenda van de PvdA