Doe mee

Doe je mee? Schrijf je dan in voor PvdA Duurzaam op www.mijnpvda.nl (onder ‘mijn profiel’ vind je een tabblad ‘netwerken’), je ontvangt dan vanzelf onze nieuwsbrieven en alle aankondigingen van activiteiten. Geen lid van de PvdA maar wel geïnteresseerd, mail dan naar [email protected]. Ook via whatsapp kun je ons volgen.

Actief meehelpen kan ook, zie hieronder de actuele opties waar we aan werken.

 1. Conferentie ihkv Europese Verkiezingen (mei 2024) – campagnebijeenkomst, open voor alle publiek
  Een grote conferentie. Precieze onderwerpen nader te bepalen. In januari organiseren we hier een aparte bijeenkomst over. In ieder geval denken we als een van de inhoudelijke onderdelen aan inclusieve mobiliteit, belastingen, korte termijn acties,….. Zin om mee te denken en doen? Meld je dan bij [email protected] of [email protected].
 2. De Nederlandse Green Deal en agenda voor sociaal natuurherstel 
  We zijn begonnen hierover na te denken en mensen te groeperen die mee willen denken. In januari willen we een eerste lezing met ideeën en brainstorm organiseren. Meld je aan bij [email protected]
 3. GL-PvdA Landbouwvisie
  De PvdA Duurzaam werkgroep landbouw en de landbouwwerkgroep van GroenLinks hebben bouwstenen voor een landbouwvisie opgesteld. Onderzocht wordt hoe dit aan te laten haken bij het traject van de Tweede Kamerfracties van PvdA en GL om tot een gezamenlijke landbouwvisie te komen. Ook interesse om mee te denken, laat het weten bij [email protected]
 4. Er is ook een gezamenlijke themagroep landbouw die bijeenkomsten voor PvdA en GL- politici organiseert over actuele onderwerpen uit het landbouw domein. Meer informatie bij Sophieke Kappers [email protected]
 5. Thema Energie Er is een energiegroep die o.m. onlangs een webinar organiseerde over argumentaties rond en dan vooral tegen kernenergie, dit om onze politici mee te voeden. Voor eventuele volgende webinars wordt gedacht aan het afschaffen van energiebelastingen en voorstellen voor een klimaatinkomen. Zin om daarover mee te denken meld je dan aan via [email protected]
 6. Conferentie inclusieve mobiliteit (oktober 2024)
  Nadere informatie volgt.
 7. Aanvullende activiteiten n.a.v startbijeenkomst 24 januari worden nog toegevoegd.

Waar ben je naar op zoek?