Themagroep Energie

Een zeer relevant en urgent onderdeel van het debat over duurzame ontwikkeling is het energievraagstuk. Hoe kan het mogelijk worden gemaakt dat Nederland in 2050 geen fossiele brandstoffen meer nodig heeft? Zowel ten aanzien van lokale energieopwekking, ontwikkelen van alternatieve energiebronnen als energieonafhankelijkheid liggen er grote uitdagingen.

Je kunt je aanmelden voor deze themagroep via [email protected] vergeet niet je hier ook bij PvdA Duurzaam aan te melden.

Documentatie: 

(Klik op de onderstaande documenten om ze te downloaden als pdf)

  1. Activiteiten Themagroep Energie PvdA Duurzaam juni’16- dec’21
  1. Vergroening belastingen discussie 23 febr.’16_4
  2. Agendavoorstel gesprek Albert de Vries 24 mrt ’16
  3. Themagroep Energie over Werk uit transitie van Jan Vos
  4. Inhoud. achtergrond energiepar. program verkiezing mrt’17_12 april 2016
  5. Dufour_Aardwarmtewinning mei 2016
  6. Een halfmiljoen nieuwe banen_motie ledenraad 4 juni_Rijploeg
  7. Bodemprijs CO2_motie ledenraad 4 juni_PvdA Duurzaam Energie
  8. PvdA Duurzaam Energie_Bijdrage aan Energiedialoog_30 juni
  9. Geothermie_beleidsuitgangspunten voor PvdA
  10. Paul Tang & Erik Hormes_Vragen over Energie Unie_aug’16
  11. Baarsma & dePriester_Alternatief voor saldering
  12. PvdA Duurzaam – pamflet programma 2e Kamerverkiezing mrt’17
  13. Voortgangsrapportage SER-akkoord en Energieagenda kabinet_jan’17
  14. Aanvulling op CLB-Basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen mrt’18_PvdA Duurzaam Energie-15 juni’17
  15. Henk Daalder_CCS2_Volkskrant 4 juli ’17
  16. van Gelder Carbon Capture & Storage_2017-07-06
  17. Motie voor partijcongres 7 okt ’17_PvdA Duurzaam Energie_7 sept.’17
  18. Turkenburg- Noodzaak, status en potentie van CC(U)S
  19. JW.Eijkenduijn – duurzaamheid de nieuwe tweedeling – 14 nov’17
  20. PvdA DrzEnergie-Nederland aardgasvrij_Lokaal Bestuur dec’17
  21. Voorstellen voor versnellen energietransitie sociale woningbouw jan’18
  22. Mogelijke rol Warmterotonde_26 maart’18
  23. Energietransitie gebouwde omgeving 30 mei’18
  24. Harkema+Apeldoorn+deGroot Waterstofeconomie sept’18
  25. vanGelder_Uitbreiding Schiphol – punten ter overweging
  26. Opmerkingen over Vrstel hfdlijnen Klimaatakkoord (behalve Gebwde Omgeving)
  27. Commentaar op Voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord-GebouwdeOmgeving
  28. Zijdeveld_Energietransitie in de bouw_Hoe het beter kan
  29. Peeters-congresmotie CO2-heffing
  30. Uitgangspunten energie-omslag
  31. Eijkenduijn_Hoe kan ik vergroenen als ik rood sta
  32. Wesseldijk_Naar een Groene New Deal voor Nederland
  33. Kamphof Hfdst duurzaamheid in verkiezingsprogramma EP
  34. Kijk op inzet biomassa voor energietransitie
  35. Katrina Bull_Nottingham-presentatie PvdA Duurzaam 25 juni 2019
   79A. KvGelder_CO2-Heffing_27juli’19
  36. Warmtenetten en Klimaatakkoord
  37. CCS komt er niet met dit Klimaatakkoord
  38. Bosman Motie stikstof aanpak_versie 13 okt 2019
  39. deGroot Kernenergie_standpunt herzien
  40. Debets Laveren tussen inspirerende visioenen en realisme
  41. deGroot Aanvulling op Energiescenario’s NL in 2050
  42. Opmerkingen bij Handreiking ECW
  43. Blokvoort_Sociaal naar een aardgasvrij Nederland
  44. Brief vergroening staalindustrie en toekomst Tata Steel IJmuiden
  45. Positie huurders in warmtetransitie-WG Huurders & PvdA Duurzaam Energie-juni’20
  46. Toekomst luchtvaart – concept bijdrage verkiezingsprogramma_PvdA Duurzaam Energie_6 juli’20
  47. Warmtenetten 27 okt’20
  48. Duurzaamh.kader biogrondstoffen_Commentaar op kabinetsbrf van PvdA Duurzaam Energie_15 nov’20
  49. Analyse_klimaatneutrale energiescenario’s_mei’21
  50. Schatorje_Energietransitie energiebesparen bedrijven_PvdA Duurzaam 22 juni’21
  51. LvdBerg & MdGroot_Alle wind naar zee-discussie over Windalarm 25 okt21
  52. Commentaar op Waterstofpact_PvdA Duurzaam Energie_12 nov’21
  53. E.Diemer-Fit for 55 & Maritime legislation_presentatie 8 dec’21
  54. C.Alofs_Fit for 55 _ presentatie 8 dec’21
  55. Energiearmoede en klimaatinkomen_PvdA Duurzaam Energie & Economie
  56. De moeilijkste helft komt nog-geen opties uitsluiten_dec’21

Waar ben je naar op zoek?