Themagroep Energie

Een zeer relevant en urgent onderdeel van het debat over duurzame ontwikkeling is het energievraagstuk. Hoe kan het mogelijk worden gemaakt dat Nederland in 2050 geen fossiele brandstoffen meer nodig heeft? Zowel ten aanzien van lokale energieopwekking, ontwikkelen van alternatieve energiebronnen als energieonafhankelijkheid liggen er grote uitdagingen.

Je kunt je aanmelden voor deze themagroep via Maarten de Groot, vergeet niet je hier ook bij PvdA Duurzaam aan te melden.

Documentatie: 

(Klik op de onderstaande documenten om ze te downloaden als pdf)

 1. Activiteiten Themagroep Energie PvdA Duurzaam aug ’15 – juli ’19
 2. De Groot & van Gelder_Energiescenario’s NL in 2050
 3. Peeters ea-Naar een volledig duurzame energievoorziening_concept D 28 september
 4. Rijploeg ea_Ledenraad 14 nov’15_Groningen helpt NL van gas af-concept 16 okt.
 5. DeGroot_Opslag voor bruikbaar maken zon en wind
 6. motie pol.ledenraad_Nederland van het gas, te beginnen met Groningen
 7. Bezoek 29 okt ’15 en notitie Mijnwater (Eijdems aug ’15)
 8. Vergroening belastingen discussie 23 febr.’16_4
 9. Agendavoorstel gesprek Albert de Vries 24 mrt ’16
 10. Themagroep Energie over Werk uit transitie van Jan Vos
 11. Inhoud. achtergrond energiepar. program verkiezing mrt’17_12 april 2016
 12. Dufour_Aardwarmtewinning mei 2016
 13. Een halfmiljoen nieuwe banen_motie ledenraad 4 juni_Rijploeg
 14. Bodemprijs CO2_motie ledenraad 4 juni_PvdA Duurzaam Energie
 15. PvdA Duurzaam Energie_Bijdrage aan Energiedialoog_30 juni
 16. Geothermie_beleidsuitgangspunten voor PvdA
 17. Paul Tang & Erik Hormes_Vragen over Energie Unie_aug’16
 18. Baarsma & dePriester_Alternatief voor saldering
 19. PvdA Duurzaam – pamflet programma 2e Kamerverkiezing mrt’17
 20. Voortgangsrapportage SER-akkoord en Energieagenda kabinet_jan’17
 21. Aanvulling op CLB-Basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen mrt’18_PvdA Duurzaam Energie-15 juni’17
 22. Henk Daalder_CCS2_Volkskrant 4 juli ’17
 23. van Gelder Carbon Capture & Storage_2017-07-06
 24. Motie voor partijcongres 7 okt ’17_PvdA Duurzaam Energie_7 sept.’17
 25. Turkenburg- Noodzaak, status en potentie van CC(U)S
 26. JW.Eijkenduijn – duurzaamheid de nieuwe tweedeling – 14 nov’17
 27. PvdA DrzEnergie-Nederland aardgasvrij_Lokaal Bestuur dec’17
 28. Voorstellen voor versnellen energietransitie sociale woningbouw jan’18
 29. Mogelijke rol Warmterotonde_26 maart’18
 30. Energietransitie gebouwde omgeving 30 mei’18
 31. Harkema+deGroot Waterstofeconomie mogelijk 3 juli’18
 32. vanGelder_Uitbreiding Schiphol – punten ter overweging
 33. Katrina Bull_Nottingham-presentatie PvdA Duurzaam 25 juni 2019
 34. Kijk op inzet biomassa voor energietransitie
 35. Kamphof Hfdst duurzaamheid in verkiezingsprogramma EP
 36. Wesseldijk_Naar een Groene New Deal voor Nederland
 37. Eijkenduijn_Hoe kan ik vergroenen als ik rood sta
 38. Uitgangspunten energie-omslag
 39. Peeters-congresmotie CO2-heffing
 40. Zijdeveld_Energietransitie in de bouw_Hoe het beter kan
 41. Commentaar op Voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord-GebouwdeOmgeving
 42. Opmerkingen over Vrstel hfdlijnen Klimaatakkoord (behalve Gebwde Omgeving)