Themagroep Energie

Een zeer relevant en urgent onderdeel van het debat over duurzame ontwikkeling is het energievraagstuk. Hoe kan het mogelijk worden gemaakt dat Nederland in 2050 geen fossiele brandstoffen meer nodig heeft? Zowel ten aanzien van lokale energieopwekking, ontwikkelen van alternatieve energiebronnen als energieonafhankelijkheid liggen er grote uitdagingen.

Je kunt je aanmelden voor deze themagroep via Maarten de Groot, vergeet niet je hier ook bij PvdA Duurzaam aan te melden.

Documentatie: 

(Klik op de onderstaande documenten om ze te downloaden als pdf)

 1. Energie in verkiezingsprogramma’s PvdA,SP,D66,GL
 2. Taken Themagroep Energie
 3. Punten uit discussie kernenergie okr. 2012
 4. Menger gebouwen 100% duurzaam
 5. Stappenplan hfdst 1-3
 6. Ankersmit_Presentatie hernieuwbare energie 14-2-2013
 7. Stellingen over regeerakkoord_gesprek Jan Vos 19 maart 2013
 8. Stappenplan hfdst 4
 9. Hiddes-Mijnwaterproject Heerlen vertaald
 10. Duurzaam de crisis uit_Bijdrage aan ‘Melkert’ 7 juni 13
 11. Baldewsingh. Klimaatneutraal Den Haag, presentatie 2013
 12. Plannen 2013+14 Th.Groep Energie_30 juni 13
 13. Mans_Energiewende in D & lessen voor NL
 14. SER akkoord_concept-commentaar themagroep
 15. Gesprekspunten met Jan Vos over SER-akkoord 31 okt.’13
 16. vGelder_13-10-22_Fossile Fuels
 17. brief aan gemeenteraadsfracties over windturbines op land
 18. Oscar Menger_Warmte netwerken_3 jan.’14
 19. Wentink_Energie gebouwde omgeving_20 jan.’14
 20. Vervolggesprek met Jan Vos over lokale energie en SER-akkoord
 21. Werken aan duurzame energie – publicatie Lokaal Bestuur
 22. Opslaan van energie
 23. ECN_Marc Londo_Salderingsregeling
 24. de Groot_Warmte&koude gebouwen_gewenste ontwikkeling & Taak politiek
 25. de Groot_Opslag van energie-stellingen
 26. Ankersmit_exit aardgasnet v3
 27. Gesprek met J.Vos en A.Koning_warmte & SER-akkoord & EU
 28. Artikel in Trouw_27 nov.’14_pvda ‘aardgas is out’
 29. Discussie met Turkenburg over artikel in Trouw over gas en warmte
 30. Realisering SER-akkoord_Suggesties voor Jan Vos31
 31. Baarsma_Duurz. energ & e-belasting
 32. deGroot_Lokale energie-meer inzetten op voor de meter
 33. Loo & Harkema 27 maart’15_PvdA Energieagenda voor de Toekomst
 34. Heijkers_Stadsverwarmingsnet nu en straks
 35. Rijploeg_Noodplan voor de gaswinning_7 mei ’15
 36. Ideeën voor J.Vos over warmte & belastinghervorming
 37. Peeters & de Groot_Discussie-aanzet energieopslag
 38. Menger_Duurzaam Transport Van fossiel naar elektrisch
 39. De Groot & van Gelder_Energiescenario’s NL in 2050
 40. Peeters ea-Naar een volledig duurzame energievoorziening_concept D 28 september
 41. Rijploeg ea_Ledenraad 14 nov’15_Groningen helpt NL van gas af-concept 16 okt.
 42. DeGroot_Opslag voor bruikbaar maken zon en wind
 43. motie pol.ledenraad_Nederland van het gas, te beginnen met Groningen
 44. Bezoek 29 okt ’15 en notitie Mijnwater (Eijdems aug ’15)
 45. Vergroening belastingen discussie 23 febr.’16_4
 46. Agendavoorstel gesprek Albert de Vries 24 mrt ’16
 47. Themagroep Energie over Werk uit transitie van Jan Vos
 48. Een halfmiljoen nieuwe banen_motie ledenraad 4 juni_Rijploeg
 49. Bodemprijs CO2_motie ledenraad 4 juni_PvdA Duurzaam Energie
 50. PvdA Duurzaam Energie_Bijdrage aan Energiedialoog_30 juni