Themagroep Groene Economie

In de werkgroep Groene Economie wordt gediscussieerd en nagedacht over een veelvoud aan onderwerpen, variërend van landbouw en degrowth tot circulariteit. We vergaderen 6x per jaar (op de laatste dinsdagavond van de maand). De vergaderingen hebben deels een inhoudelijke component, met een spreker die ons op een inhoudelijk thema bijpraat. Daarnaast proberen we als werkgroep  op bepaalde thema’s een sociaaldemocratische positie te formuleren.

Je kunt je aanmelden voor deze werkgroep bij Koen van der Gaast. Vergeet ook niet je aan te melden bij PvdA Duurzaam