5 oktober 2015

Energietransitie: politiek robuust

DSCF7365De Energietransitie  heeft een lange termijn, structurele aanpak nodig. Het Energieakkoord is hooguit een eerste stap. De WI’s van de politieke partijen en het Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP) hebben daarom een gezamenlijke Agenda geformuleerd voor zo’n structurele aanpak en hun visies daarop gegeven. De Agenda is op 22 september aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie, en aan een aantal Kamerleden.

De Agenda is hier te downloaden, en is opgesteld door:

Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP)
Teldersstichting (VVD)
Wiardi Beckman Stichting (PvdA)
CDA Wetenschappelijk instituut
Mr. Hans van Mierlo Stichting (D66)
Bureau de Helling (GroenLinks)
Guido de Brès Stichting (SGP)