Nieuw bestuur gekozen! Actuele motie Delta!

28 februari 2020

Actuele motie Delta

Delta, het nieuwe platform om te ijveren voor een rechtvaardige Deltaplan voor een klimaatneutraal Nederland in 2030 is op 4 februari opgericht en te gast bij PvdA Duurzaam (https://delta.groenlinks.nl/). Zij stellen voor om met zo veel mogelijk politieke partijen voor de verkiezingen een congres te organiseren en daar een gezamenlijk deltaplan klimaat vast te stellen langs drie pijlers: Nederland is klimaatneutraal in 2030, door middel van een rechtvaardige transitie en waarbij de vervuiler betaalt. Zodat hier tijdens de verkiezingen eensgezindheid over ontstaat wat gezien de urgentie in Nederland en wereldwijd essentieel is. Tijdens de netwerkbijeenkomst en vanuit het bestuur bestaat hier grote steun voor. Daarom is er op de https://ledenkamer.pvda.nl/ een actuele motie geplaatst voor het congres van volgende week zaterdag 7 maart. We roepen iedereen op hier nu op te gaan stemmen op https://ledenkamer.pvda.nl/, voor maandag 2 maart 10:00 aanstaande, alleen bij 100 voor-stemmen wordt de motie behandelt op het congres, daar vindt stemming plaats.

Nieuw bestuur gekozen!

Met een opkomst van ruim 25 leden en geïnteresseerde was de netwerkbijeenkomst woensdag 26 maart een succes. Unaniem is het nieuwe bestuur gekozen met daarin Jolien van der Werff (voorzitter), Bas Roels, Marit Bol, Koen van der Gaast, Martijn Ahrens en Marc Timmermans. Waarvan de laatste vier nieuwe bestuursleden zijn. Dat belooft veel nieuwe energie in dit belangrijke pre-verkiezingsjaar.

Er is ook afscheid genomen van Rolf Steenwinkel die PvdA Duurzaam heeft opgericht in 2011; actief was bij de voorloper (LME) en ook verschillende bestuursfuncties binnen het lokale bestuur en een waterschap heeft vervuld. Rolf wordt onwijs bedankt voor al zijn inzet al die jaren en het op de kaart zetten van PvdA Duurzaam. Er is mede door hem veel bereikt en nu met zijn vertrek een solide basis om verder te gaan.

Verkiezingsprogramma

Vanuit PvdA Duurzaam zullen we de komende tijd inbreng verzamelen voor de programmacommissie die daar voor openstaat en graag onze input ontvangt. Tijdens de netwerkbijeenkomst zijn ideeën verzameld en daarnaast zijn de themagroep energie en economie ook al aan de slag daarmee. We zullen iedereen onze conceptinbreng nog voorleggen voor reactie. Nu al ideeën, op het thema duurzaamheid die verder gaan dan een algemene wens en helpen om duurzaamheid een sociale dimensie te geven, laat het weten!