26 april 2017

Politieke partijen schrijven manifest over klimaatbeleid

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, waarin VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, PvdD en ChristenUnie vertegenwoordigd zijn, heeft de concepttekst van een nieuw regeerakkoord aangereikt. Download de tekst hier.

Tekst van NRC.nl:

Sluiting van alle kolencentrales, wegenbelasting op basis van gereden kilometers en een Klimaatwet waarin jaarlijks 2 tot 3 procent energiebesparing wordt gegarandeerd. Dat stelt het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, waarin VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, PvdD en ChristenUnie vertegenwoordigd zijn, voor in het manifest Duurzaam is de toekomst.

Het overleg claimt daarmee de concepttekst voor een nieuw regeerakkood te hebben aangereikt. Over de inhoud is volgens de opstellers immers draagvlak bij de achterban. Eerder wist dat partijoverstijgende Duurzaamheidsoverleg, naar eigen zeggen, met hun voorstellen invloed uit te oefenen op adviezen van de SER en de formatiebesprekingen in 2012.

Wensenlijstje

Het Duurzaamheidsoverleg bepleit een sterkere Europese rol bij het nakomen van nationale en internationale duurzaamheidsafspraken. Zo moet er een internationaal Milieuhof komen, waardoor milieu een gelijkwaardig belang krijgt in de internationale rechtspraak en Europese milieuregels beter gehandhaafd kunnen worden.

Gaskraan verder dicht

De gaskraan in Groningen moet verder omlaag dan het huidige kabinet wil. Uitgangspunt is daarbij de veiligheid van de inwoners. Jaarlijks moet besloten worden tot verdere vermindering van huidige productie.

De auto-industrie moet gedwongen worden om de benzine- en dieselauto af te schaffen. In 2025 moet er een verbod komen op de verkoop van nieuwe fossiel aangedreven auto’s. Verantwoordelijk minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) noemde dat voorstel overigens eerder „op zo’n korte termijn niet haalbaar en ook onrealistisch”.

Ook het landbouwbeleid moet op de schop. Landbouwsubsidies en belastingvoordelen mogen alleen nog beschikbaar zijn voor duurzame landbouwproductie. Gebruik van milieuvervuilende gewasbescherming moet bestraft worden met milieuheffingen. De opbrengst daarvan moet ten goede komen aan een innovatiefonds voor duurzame landbouw.