14 november 2016

PvdA méér Duurzaam amendementen voor verkiezingsprogramma

Solidariteit met elkaar en met de toekomst. Iedereen ziet dat veel van onze mondiale problemen worden veroorzaakt door het feit dat de mensheid niet goed zorgt voor zijn leefomgeving. Bevingen in Groningen, hoosbuiten in Zuid-Nederland, luchtkwaliteitsproblemen in de randstad, problemen met voedselveiligheid: ook in Nederland is het voelbaar en maakt het ons onzeker. Duurzame ontwikkeling en de problemen voortkomend uit onduurzaam gedrag, zullen de politieke agenda de komende decennia zeer sterk beïnvloeden of zelfs overheersen.

 

Het streven naar duurzame ontwikkeling heeft, op enkele uitzonderingen na, binnen de PvdA lange tijd weinig aandacht gekregen. Het afgelopen decennium is de ongemakkelijke waarheid steeds zichtbaarder geworden. Het concept verkiezingsprogramma 2017 heeft gelukkig meer aandacht voor dit onderwerp, mede met dank aan de Commissie Melkert. Duurzame ontwikkeling is niet weggestopt in een hoekje van het program. Het wordt op diverse plekken in het programma benoemd. Helaas is duurzaamheid geen leidmotief geworden. Het had in de visie van PvdA Duurzaam als nieuwe inspiratiebron benoemd kunnen worden als uitdaging om de ‘verbonden samenleving’ een nieuw doel te geven. Er is naar onze mening een kans gemist om de solidariteit met de generaties na ons te benoemen tot het nieuw cement van de samenleving.

 

Het is niet mogelijk om het gehele programma om basis van deze kritiek te herschrijven. Er zijn wat ons betreft echter op meer punten kansen gemist en/of willen wij graag een breder debat in de partij over de gemaakte keuzes. Vanuit PvdA Duurzaam vragen we daarom aandacht voor een aantal concrete amendementen, die wij mooi vinden passen in het programma.

 

Ben je het eens met ons standpunt steun dan onze amendementen vóór 23 november op https://ledenkamer.pvda.nl/. Zie hierna de amendementen en waar je ze terugvindt. Pas met 100 steunbetuigingen gaan deze amendementen doornaar het congres voor verdere discussie, zonder 100 steunbetuigingen stopt de discussie bij dit pamflet.

pamflet-pvda-duurzaam-definitief-15-11-2016